Rozwój instytucjonalny Funduszu Partnerstwa

Projekt pt. „Wzmocnienie działań Funduszu Partnerstwa na rzecz pozyskiwania funduszy w latach 2008-2009” ma na celu wzmocnienie instytucjonalne Funduszu Partnerstwa oraz wypracowaniu skutecznego systemu pozyskiwania funduszy na realizację działań polegających na wsparciu merytorycznym, finansowym i instytucjonalnym lokalnie działających organizacji pozarządowych, które podejmują inicjatywy i projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na polepszenie jakości i geograficznego zasięgu świadczonych działań dla beneficjentów Funduszu, a tym samym będzie odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w czasie badań fokusowych i ankietowych przeprowadzonych na wybranych organizacjach w 2008 r. Działania te mają kluczowe znaczenie dla realizacji misji Funduszu, jaką jest wzmocnienie lokalnie działających organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej