Eko Platforma

puzzle eko platforma napiEko Platforma Działań Ekologicznych to projekt finansowany ze srodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku.
Projekt ma na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, które zakwalifikowane zostały do udziału w naszych działaniach. W cyklu spotkań, warsztatów i konkursów, pokażemy dzieciom oraz ich wychowawcom jak w życiu codziennym możemy wpływać na stan otaczającego nas środowiska naturalnego, przez kreowanie prawidłowuych postaw wśród rówieśników, rodziny i najbliższego otoczenia. Postaramy się pobudzić wrażliwość ekologiczną każdego uczestnika oraz nauczyć dobrych nawyków związanych z codziennym życiem, tak aby zminimalizować nasz negatywny wpływ na otaczającą nas przyrodę.

Warsztaty praktyczne


- segregacja odpadów i recykling;
- oszczędzanie energii;
- ochrona wody.

Konkurs „Ja – Ty – My i ekologia"


Konkurs dla wychowawców i nauczycieli na scenariusz zajęć ekologicznych


Szkolenie dla wychowawców i nauczycieli


Quest


Dokumenty
endfaq


 

Chronimy wodę z Eko Platformą

eko platforma puzzle artykuly wodaPłyniemy z nurtem!

Ruszyły Warsztaty Dotyczące Ochrony Wody - ostatnie warsztaty dla przedszkoli i szkół w ramach
"Eko platformy działań edukacyjnych".


O rodzajach wód, sposobach ochrony i oszczędzania wody opowiemy naszym młodym słuchaczom:
19 marca - w przedszkolu nr 94
20 marca - w przedszkolu nr 33
24 marca - w szkole podstawowej nr 126
25 marca - w szkole podstawowej nr 92
28 marca - w szkole podstawowej nr 86
2 kwietnia - w przedszkolu nr 151.

Będziemy z dziećmi dyskutować, eksperymentować, tworzyć.

Konkurs na scenariusze zajęć ekologicznych

eko platforma puzzleKonkurs na scenariusz zajęć ekologicznych jest skierowany do nauczycieli tych placówek, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie – po 1 osobie z placówki. W czasie trwania konkursu Fundusz Partnerstwa będzie prowadził konsultacje i doradztwo. Zespół Funduszu Partnerstwa wyłoni najlepszy pod względem nowatorskim i merytorycznym scenariusz, a wychowawca/nauczyciel, który wygra konkurs otrzyma walizkę ekobadacza dla swojej placówki, natomiast pozostali uczestnicy: ekologiczno - przyrodnicze gry planszowe lub terenowe. Nadesłane na konkurs scenariusze zostaną zawarte w publikacji, która zostanie zamieszczona na stronie Funduszu Partnerstwa, jak również rozesłana do placówek w Krakowie.

Regulamin Konkurs na scenariusze zajęć ekologicznych