Fundusz Kropli Beskidu - szkolenie dla zainteresowanych programem

Zaproszenie

W imieniu Funduszu Partnerstwa zapraszam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Ochrona dziedzictwa wodnego Beskidu Sądeckiego – przykłady i możliwości działań”, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie (ul. Piłsudskiego 78,
33-370 Muszyna) w godzinach od 10.00-15.00.


Szkolenie organizowane jest w ramach programu dotacyjnego Fundusz Kropli Beskidu i ma na celu przygotowanie organizacji, szkół i innych instytucji do aplikowania o dotację w ramach tegorocznej edycji programu.

Szkolenie poprowadzą eksperci w dziedzinie ochrony zasobów i środowiska wodnego, przedstawią najważniejsze zagadnienia oraz przykłady modelowych rozwiązań.

Szkolenie obejmuje następujące moduły:
• "Przywracanie naturalnych walorów dolin rzecznych - ogólne zasady i przykłady realizacji projektów" (Dr Marek Jelonek, Piotr Sobieszczyk, Wydział Gospodarki Rybackiej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie).
• „Wody mineralne Sądecczyzny, przykłady możliwości realizacji projektów. Zagospodarowanie i ochrona naturalnych wypływów wód mineralnych, zwłaszcza będących pod ochroną prawną lub związanych z historią regionu. (Dr Danuta Reśko, PKE Krynica).
• Elementy aktywnej ochrony przyrody związanej ze środowiskiem wodnym (Tadeusz Wieczorek).
• Zasady uczestnictwa w konkursie dotacyjnym w ramach Funduszu Kropli Beskidu (Fundusz Partnerstwa).

Każda organizacja może wytypować więcej niż jednego uczestnika szkolenia. Należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 30 marca 2009r. do godziny 15:00 w jeden z wymienionych sposobów:
• Telefonicznie – (012) 430-24-43 wew. 37
• Faksem – (012) 430-24-65
• Mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przy zgłoszeniu faksem lub mailowo należy skorzystać z załączonego formularza (dostępny jest również na stronie www.funduszpartnerstwa.org.pl). Po upływie wskazanego terminu należy kontaktować się telefonicznie.

Nasze szkolenia nie tylko ułatwią Państwu przygotowanie się do programu grantowego ale pomogą zwiększyć skuteczność podejmowanych przez Państwa działań. Serdecznie polecamy najbliższe spotkanie wszystkim osobom zainteresowanym działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Z poważaniem

Anna Woźniak
Prezes Funduszu Partnerstwa