Fundusz Partnerstwa w gronie EkoLiderów

aJarzebska 4 KopiowanieaJarzebska 1 KopiowanieaJarzebska 9 KopiowanieW czerwcu Fundacja Fundusz Partnerstwa została nagrodzona w konkursie Ekoliderzy orgaznizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. To już 9 edycja Ekoliderów Małopolski. W konkursie nagrodzono najlepszych beneficjentów konkursów organizowanych przez WFOŚ, którzy przez cały rok 2014 działali na rzecz jakości środowiska. Wśród 13 kategorii dla gmin, spółek powiatów oraz organizacji pozarządowych Fundusz Partnerstwa został nagrodzony jako Ekolider w kategorii edukacji ekologicznej.
Świętujcie z nami!