Eko Platforma dobiegła końca

eko platforma puzzleZ dniem 30 czerwca 2014 roku zakończy się projekt Fundacji Fundusz Partnerstwa „Eko platforma działań edukacyjnych".


W projekcie, którego początek miał miejsce 1 sierpnia 2013 roku, wzięło udział sześć krakowskich placówek:

Przedszkole Samorządowe nr 33
Przedszkole Samorządowe nr 94
Przedszkole Samorządowe nr 151
Szkoła Podstawowa nr 86
Szkoła Podstawowa nr 92
Szkoła Podstawowa nr 126

Dążąc do pobudzenia wrażliwości ekologicznej, propagowania postaw prośrodowiskowych i kreatywnego podejścia do ekologii, jak również rozpowszechnienia wiedzy nt. gospodarowania odpadami, oszczędzania energii, ochrony wody oraz nt. krakowskich terenów objętych programem Natura 2000, przeprowadziliśmy:

DLA DZIECI:

- warsztaty dot. segregacji i recyklingu,
- warsztaty dot. oszczędzania energii,
- warsztaty dot. ochrony wody,
- konkurs na przedsięwzięcia ekologiczne dot. segregacji i recyklingu, oszczędzania energii i ochrony wody,
- wycieczki questowe „Zielona Nowa Huta";

DLA WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI:

- szkolenie nt. elektroodpadów, alternatywnych źródeł energii, wody, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych i skutecznych metod pracy z dziećmi w odniesieniu do tematów gospodarowania odpadami, energią i wodą,

- konkurs na scenariusze zajęć na jeden z trzech tematów: segregacji i recyklingu, oszczędzania energii lub ochrony wody.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, wychowawcom i nauczycielom – biorącym udział w projekcie, za zaangażowanie, aktywność, niezwykłą atmosferę, pomysłowość!

Wspólnymi siłami stworzyliśmy wyjątkową EKO PLATFORMĘ DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH!

wfosi 150Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.