Światowy Dzień Wody Krynica – Zdrój 2013

Konferencja „Chrońmy wodny skarb Beskidu".

konferencja Krynica Zdrój wiosna - zima Dnia 22 marca 2013 roku w zasypanej wiosennym śniegiem Krynicy – Zdrój, odbyła się konferencja, organizowana przez Fundusz Partnerstwa w ramach projektu „Chrońmy wodny skarb Beskidu".
Mimo trudnych warunków panujących na drogach, na obchody Światowego Dnia Wody, licznie przybyli goście z całego regionu. Pojawili się beneficjenci programu dotacyjnego Fundusz Kropli Beskidu, laureaci konkursu plastycznego pt.: „Łańcuch Ekopokoleń. Woda w naszym życiu i krajobrazie", przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, mieszkańcy regionu zainteresowani wspólnymi działaniami, przedstawiciele firmy CocaCola w Tyliczu, a także reporterzy regionalnych i ogólnopolskich mediów.

Impreza była pretekstem do omówienia głównych problemów gospodarowania zasobami wodnymi, zarówno w regionie jak i w całym kraju oraz na świecie. Szczególną uwagę zwracano na kurczące się w zastraszającym tempie zasoby wody pitnej, zanieczyszczanie wód powierzchniowych, brak dbałości zarówno ze strony konferencja Światowy Dzień Wody 2013 uczestnicy mieszkańców jak i wielu przedsiębiorców oraz samorządów o utrzymanie w należytym stanie otaczającego nas środowiska wodno – przyrodniczego.

Na dobry początek, odbyła się projekcja filmu zrealizowanego przez zespół Funduszu Partnerstwa pt.: „Woda naszym skarbem", który ukazuje możliwości i sposoby realizacji projektów ochrony środowiska naturalnego na przykładach działań podejmowanych na terenie Beskidu Sądeckiego.
Ogłoszona została 9 edycja Programu Dotacyjnego „Fundusz Kropli Beskidu", w której jak co roku można ubiegać się o dotacje, na podejmowanie działań mających na celu ochronę wody w regionie.

Podczas trwania konferencji zaprezentowano przykłady działań, które mogą być podejmowane w ramach przeciwdziałania degradacji środowiska, dzięki którym stan otaczającej nas przyrody może ulec znacznej poprawie. Swoje prezentacje przedstawili:
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie – przykład współpracy strażaków z mieszkańcami przy oczyszczeniu oraz zagospodarowaniu brzegów potoku Żegiestowskiego, poprawie infrastruktury otoczenia, która służyć ma mieszkańcom oraz turystom wypoczywającym nad brzegiem potoku.
  • Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej Zdroju – zaangażowanie społeczności lokalnej (uczniów gimnazjum, nauczycieli, mieszkańców) w projekt mający na celu zabezpieczenie podejścia do figury Matki Boskiej w Obłazie, utworzenie stanowiska poprzez zamontowanie mis do poboru wody , uporządkowanie terenu wokół źródełka, odwodnienie terenu oraz zbadanie składu wody z określeniem jej właściwości leczniczych, a także zorganizowanie warsztatów i konkursów edukacyjnych.
  • Gmina Rytro w imieniu Rady Sołeckiej we wsi Sucha Struga – projekt zrealizowany przy udziale okolicznych mieszkańców, samorządu lokalnego, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz lokalnego biznesu, mający na celu oczyszczenie i zagospodarowanie brzegu Popradu w miejscowości Sucha Struga.
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, poprzez czynne włączanie ich w działania proekologiczne w najbliższym sąsiedztwie. Dzieci w ramach projektu sprzątały brzegi oraz koryto potoku Mochnaczka przeprowadziły badania czystości wody, brały udział w zajęciach warsztatowych oraz konkursie plastycznym.
  • Janusz Kieblesz – metoda Questingu jako sposób prezentacji walorów przyrodniczo - kulturowych regionu poprzez zabawę. Organizowanie wypraw w celu odnalezienia skarbu ukrytego w taki sposób aby podczas poszukiwań odwiedzić i poznać jak najwięcej ciekawych miejsc, związanych z historią i tradycją danego terenu.
  • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział w Starym Sączu - prezentacja ekspercka dotycząca zasobów wodnych w regionie, projektów realizowanych w celu zminimalizowania negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych.
  • Coca-Cola HBC Polska, Zakład Produkcyjny w Tyliczu - prezentacja ekspercka dotycząca zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi na przykładzie działań zakładu produkcyjnego wody mineralnej w Tyliczu.
konferencja rozdanie nagród konkurs plastycznyPo zakończeniu wystąpień naszych gości, przeszliśmy do długo oczekiwanej przez grono laureatów konkursu plastycznego oraz ich opiekunów części ogłoszenia wyników i rozdania wspaniałych nagród ufundowanych (dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Inicjatyw Społecznych) przez Fundusz Partnerstwa.

Nagrody wręczali:
Pani Magdalena Budek – Fundusz Partnerstwa
Pan Tadeusz Wieczorek – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
Pan Krzysztof Rudnicki – CocaCola HBC Polska Zakład Produkcyjny w Tyliczu


Wyniki konkursu oraz prace wszystkich uczestników prezentujemy na naszej stronie internetowej.

Konferencja była interesującym zwieńczeniem kolejnego sezonu ochrony wody. Dzięki organizacji takich imprez rośnie grono zainteresowanych poprawą naszego życia w czystym środowisku oraz zwiększa się świadomość społeczna, dotycząca tego jak cennym darem jest możliwość swobodnego dostępu do zasobów czystej, zdrowej wody, która do życia jest nam niezbędna.

Mamy nadzieję, że następny rok, będzie jeszcze bardziej owocny w inicjatywy społeczne, które poprawią stan środowiska wodnego i że podczas obchodów Światowego Dnia Wody w roku 2014, będziemy mogli zaprezentować Państwu wyniki wspólnych działań.

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania wniosków o dotację w tegorocznej edycji Funduszu Kropli Beskidu.