Strony dla organizacji

Fundusz Partnerstwa zaprosił lokalnie działające organizacje pozarządowe o profilu ekologicznym do skorzystania z pomocy w postaci bezpłatnego utworzenia prostej strony internetowej. Nasza propozycja miała na celu wsparcie w promowaniu działań tych organizacji ekologicznych, które nie dysponowały jeszcze narzędziem, jakim jest witryna internetowa.
Warunkiem do skorzystania z proponowanego wsparcia było przysłanie zgłoszenia drogą mailową oraz - w przypadku zakwalifikowania się, dostarczenie niezbędnych informacji o działalności organizacji, takich jak: logo organizacji (jeśli organizacja je posiada), statut, historia powstania, władze, kontakt, opis działań organizacji, zdjęcia w wersji elektronicznej itp.
Nasza oferta kierowana była do organizacji z terenu całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Sądeckiego.
Wybrano dziesięć organizacji:
 
Stowarzyszenie Młodów – Głębokie
Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy
Ochotnicza Straż Pożarna Żegiestów
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żegiestowie
Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu, Koło Pszczelarzy w Krynicy
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna
Stowarzyszenie Społeczne
Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze
Stowarzyszenie Zielone Dzieci
Bewik - Lokalna Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
 
Projekt został zrealizowany w ramach wsparcia finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.