Broszura "the good grant making guide"

The-Good-Grantmaking-GuidePrezentujemy broszurę "Good grant making guide" będącą zbiorem doświadczeń w procesie grantodawania fundacji z sześciu krajów tworzących międzynarodowe stowarzyszenie Environmental Partnership Association: Fundusz Partnerstwa (Polska), Nadace Partnerstvi (Czechy), Nadacia Ekopolis (Słowacja), Fundatia Pentru Parteneriat (Rumunia), Fondaciya EkoObshtnost (Bułgaria), Okotars Alapitvany (Węgry). To zbiór dobrych praktyk z programów dotacyjnych na rzecz organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju, w szczególności ochrony środowiska.