O III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej

Jachranka 2015 foto ZPacholikW dniach 26-29 kwietnia 2015 w Jachrance pod Warszawą odbyła się III Europejska Konferencja Ekoturystyczna. Fundusz Partnerstwa reprezentowała Karolina Likhtarovich, która przedstawiła prezentację na temat rozwoju ekoturystyki w Polsce i krajach Europy Wschodniej.

Na konferencję, zorganizowaną przez Społeczny Instytut Ekologiczny, przyjechało prawie 200 osób z 16 krajów. Przedstawiciele branży turystycznej (przede wszystkim eko- i agroturystycznej), Lokalnych Grup Działania, organizacji pozarządowych i biznesu, eksperci i nauczyciele akademiccy.

Główne tematy wydarzenia to zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i rola społeczności lokalnych w rozwoju ekoturystyki; zmiany klimatu i ich wpływ na turystykę oraz wpływ turystyki na klimat; rola świadomego podróżowania i obcowania człowieka z naturą; narzędzia marketingowe, techniki informacyjne i komunikacyjne, biznes i dochodowość w ekoturystyce.

Dwa konferencyjne dni wypełniły prezentacje wykładowców z zagranicy i z Polski oraz panele dyskusyjne. Michael Meyer z Niemiec (przedstawiciel Ecological Tourism in Europe) przedstawił zarys 25 ostatnich lat ekoturystyki w Europie i na świecie, opowiedział też o swoich doświadczeniach z rozwojem ekoturystyki w Niemczech i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Anna Pollock z Anglii (Consious Travel), wieloletnia ekspertka w dziedzinie globalnego wymiaru turystyki i gorąca propagatorka świadomego podróżowania w szczerym i emocjonalnym wystąpieniu opowiedziała o wzajemnych zależnościach podróżowania, konsumpcji i zmian globalnych (nie tylko klimatycznych czy przyrodniczych). Mary Mulvey z Ecotourism Ireland opowiedziała o ekocertyfikacji obiektów turystycznych i standardach The Global Sustainable Tourism Council - GSTC. Kwestie związane z biznesem i dochodowością w ekoturystyce zaprezentował Jeppe Klockareson ze Szwecji (przedstawiciel Fair Travel). Techniki informacyjne i social media w ekoturystyce? Doświadczenie w tym temacie przedstawił Aivar Ruukel z Estonii (Estonian Ecotourism Association). Natomiast Chris Milnes z Hellenic Ecotourism Society (Grecja) opowiedział o efektywnej komunikacji i różnych kanałach komunikacyjnych w ekoturystyce. Polskę reprezentowała Karolina Likhtarovich (Fundusz Partnerstwa, Stowarzyszenie „Greenways Polska" ) oraz dr Rafał Kurczewski (edukator i pracownik naukowy, Wyższa Szkoła Techniczo-Humanistyczna „Kadry dla Europy" z Poznania). Karolina Likhtarovich przedstawiła przekrojową prezentację o rozwoju ekoturystyki w Polsce i krajach Europy Wschodniej (Białoruś i Ukraina). Natomiast Rafał Kurczewski opowiedział o roli społeczności lokalnych w rozwoju ekoturystyki i o uważnej obserwacji przyrody, także tej najbliższej, wokół nas.
Po wystąpieniach było wiele pytań, a dyskusje przeniosły się do kuluarów.

W czasie konferencji odbyły się także cztery panele dyskusyjne. W jednym z nich - „Ekoturystyka w Polsce - szanse i możliwości" - jako panelistka wzięła udział Karolina Likhtarovich.

Kilkudniowe spotkanie było okazją nie tylko do pogłębienia wiedzy w temacie ekoturystyki, ale także wymiany doświadczeń i pomysłów, zawarcia nowych „branżowych" znajomości. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie 3 Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej.