Broszura EPA „Ready to go green”

EPA ManagementFundacja Fundusz Partnerstwa jest członkiem Envoriomental Partnership Association (EPA). To największe w Europie Środkowo-Wschodniej konsorcjum działające w obszarze zrównoważonego rozwoju, od 23 lat działające w sześciu państwach europejskich. Organizacja wspiera przede wszystkim działania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

EPA wydała broszurę „Ready to go green" promującą różne działania i projekty w zakresie mobilności, planowania i rozwoju przestrzeni publicznych oraz partnerstwa. Zaprezentowano w niej przykłady z sześciu krajów należących do konsorcjum EPA:
Bułgarii, Czech, Węgier, Polski, Rumuni i Słowacji.

W broszurze Fundusz Partnerstwa przedstawił quest przyrodniczy „Zielona Nowa Huta" oraz organizację Festiwalu Rowerowego we współpracy ze społecznością lokalną. Quest "Zielona Nowa Huta", jako narzędzie odkrywania dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, pokazuje walory przyrodnicze Nowej Huty, zwłaszcza użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie, objętego programem Natura 2000.

Oba przedsięwzięcia realizowane były w partnerstwie z ARTzoną Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Nowej Hucie.