Konsorcjum

mapka-epa mala


Broszura "the good grant making guide"

The-Good-Grantmaking-GuidePrezentujemy broszurę "Good grant making guide" będącą zbiorem doświadczeń w procesie grantodawania fundacji z sześciu krajów tworzących międzynarodowe stowarzyszenie Environmental Partnership Association: Fundusz Partnerstwa (Polska), Nadace Partnerstvi (Czechy), Nadacia Ekopolis (Słowacja), Fundatia Pentru Parteneriat (Rumunia), Fondaciya EkoObshtnost (Bułgaria), Okotars Alapitvany (Węgry). To zbiór dobrych praktyk z programów dotacyjnych na rzecz organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju, w szczególności ochrony środowiska.

Europejski Tydzień Mobilności 2015 - European Mobility Week

najnowsza wersja mobility „Wybierz. Zmień. Połącz. Łącz różne formy podróżowania" to hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, wydarzenia, które za sprawą Funduszu Partnerstwa oraz ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida zagości w Nowej Hucie od 16 do 22 września, a tym samym będzie elementem sieci wydarzeń realizowanych w Krakowie i w całej Europie. Głównym organizatorem obchodów w Krakowie jest Gmina Miejska Kraków.Program - Europejski Tydzień Mobilności 2015 - European Mobility Week

Zajrzyj do Huty

ZDH2015wybrany Jak co roku zapraszamy mieszkańców Nowej Huty do poznania swojej dzielnicy, krakusów do pozbycia się mylnych wyobrażeń o Nowej Hucie, całą resztę turystów do zobaczenia „innej twarzy" Krakowa. Jednym zdaniem: do poznania fascynującego dziedzictwa historycznego Nowej Huty.
Przez dwa dni, zupełnie na luzie, nieśpiesznie i przede wszystkim z profesjonalnymi przewodnikami będziecie mogli zwiedzić Nową Hutę wzdłuż i wszerz. Otworzymy dla Was miejsca tak tajemnicze, że niedostępne na co dzień. Odtajnimy sekrety sprzed wieków, które skrywają dworki i pałace na obrzeżach Nowej Huty. Nawiążemy współpracę z pasjonatami Nowej Huty, żeby przedstawili Wam „swoją" dzielnicę. Zwiedzimy ją na piechotę, w autobusie i za pomocą gier miejskich z nagrodami.Zobacz więcej na stronie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

O III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej

Jachranka 2015 foto ZPacholikW dniach 26-29 kwietnia 2015 w Jachrance pod Warszawą odbyła się III Europejska Konferencja Ekoturystyczna. Fundusz Partnerstwa reprezentowała Karolina Likhtarovich, która przedstawiła prezentację na temat rozwoju ekoturystyki w Polsce i krajach Europy Wschodniej.

Na konferencję, zorganizowaną przez Społeczny Instytut Ekologiczny, przyjechało prawie 200 osób z 16 krajów. Przedstawiciele branży turystycznej (przede wszystkim eko- i agroturystycznej), Lokalnych Grup Działania, organizacji pozarządowych i biznesu, eksperci i nauczyciele akademiccy.

Główne tematy wydarzenia to zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i rola społeczności lokalnych w rozwoju ekoturystyki; zmiany klimatu i ich wpływ na turystykę oraz wpływ turystyki na klimat; rola świadomego podróżowania i obcowania człowieka z naturą; narzędzia marketingowe, techniki informacyjne i komunikacyjne, biznes i dochodowość w ekoturystyce.

Czytaj więcej: O III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej

Broszura EPA „Ready to go green”

EPA ManagementFundacja Fundusz Partnerstwa jest członkiem Envoriomental Partnership Association (EPA). To największe w Europie Środkowo-Wschodniej konsorcjum działające w obszarze zrównoważonego rozwoju, od 23 lat działające w sześciu państwach europejskich. Organizacja wspiera przede wszystkim działania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

EPA wydała broszurę „Ready to go green" promującą różne działania i projekty w zakresie mobilności, planowania i rozwoju przestrzeni publicznych oraz partnerstwa. Zaprezentowano w niej przykłady z sześciu krajów należących do konsorcjum EPA:
Bułgarii, Czech, Węgier, Polski, Rumuni i Słowacji.

W broszurze Fundusz Partnerstwa przedstawił quest przyrodniczy „Zielona Nowa Huta" oraz organizację Festiwalu Rowerowego we współpracy ze społecznością lokalną. Quest "Zielona Nowa Huta", jako narzędzie odkrywania dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, pokazuje walory przyrodnicze Nowej Huty, zwłaszcza użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie, objętego programem Natura 2000.

Oba przedsięwzięcia realizowane były w partnerstwie z ARTzoną Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Nowej Hucie.

Podkategorie

 • Environmental Partnership Association (EPA)
  mapka-epa mala


  Environmental Partnership Association (EPA)

  EPA jest konsorcjum sześciu fundacji z Bułgarii, Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji. Głównym celem działlności jest wspieranie wspólnych projektów, których celem jest ochrona środowiska naturalnego i wspieranie lokalnych społeczności i społeczeństwa. W ciągu 20 lat swojego istnienia, EPA przyczyniła się do przekazania więcej niż 10 mln euro na wyżej wymienione cele.

  Nadace Partnerství - Czechy

  Nadácia Ekopolis - Słowacja

  Fundatia Pentru Parteneriat - Rumunia

  Fondaciya EkoObshtnost - Bułgaria

  Ökotárs Alapítvány - Węgry

  endfaq

  Liczba artykułów:
  5