9 edycja Programu Dotacyjnego Fundusz Kropli Beskidu

fkb long logoFundusz Kropli Beskidu

Już od 9 lat trwają starania Funduszu Kropli Beskidu o poprawę czystości wód, jakości życia i ogólnego stanu środowiska naturalnego w regionie Beskidu Sądeckiego. Przez ten czas udało nam się zachęcić do działań tysiące ludzi, zamieszkujących ten cenny przyrodniczo obszar. Mieszkańcy kilku gmin, przy pomocy środków finansowych, otrzymanych w ramach 8 konkursów dotacyjnych, zdołali w bardzo znaczący sposób wpłynąć na stan otaczającego ich środowiska naturalnego.

  • Utworzono, zmodernizowano, zrewitalizowano i udostępniono kilkadziesiąt źródełek czystej wody, mofet, młak i oczek wodnych,
  • oczyszczono prawie 150km brzegów rzek
  • stworzono kilkadziesiąt miejsc służących edukacji ekologicznej, wypoczynkowi i integracji społecznej
  • oczyszczono i uporządkowano wiele hektarów terenu
  • zorganizowano kilkaset szkoleń, prelekcji, konkursów i wystaw związanych z tematem ochrony zasobów wodnych
  • zasadzono tysiące drzew

oraz wiele wiele innych.

Środki finansowe przeznaczone na te działania przekroczyły kwotę 1 100 000 złotych.


Wsparcie Funduszu Partnerstwa i firm systemu Coca Cola poprzez program dotacyjny Fundusz Kropli Beskidu, jest nieocenionym wkładem w kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich, dzięki którym w znaczącym stopniu udaje się zredukować negatywne wpływy na stan otaczającego nas środowiska naturalnego i jakość naszego życia.

Fundusz Kropli Beskidu edycja 2013

W tym roku już po raz 9 pragniemy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji programu Fundusz Kropli Beskidu. Do współpracy zapraszamy jak każdego roku organizacje, instytucje, placówki oświatowe, samorządy i wszelkie grupy społeczne działające na obszarze gmin Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro.
Wszyscy uczestnicy oraz zainteresowani mogą liczyć na wsparcie Funduszu Partnerstwa w postaci licznych spotkań i warsztatów tematycznych oraz wszelkiej pomocy merytorycznej i technicznej.

Termin składania wniosków dotacyjnych ubiega 19 kwietnia 2013 roku.

Środki z dotacji 1szego stopnia należy wykorzystać do 31 grudnia 2013 roku.

Środki z dotacji 2giego stopnia muszą zostać wkorzystane najpóźniej do 30 kwietnia 2014 roku.

Zwycięskie projekty zostaną wybrane przez Radę Programową Funduszu Kropli Beskidu.


Dokumenty dotyczące tej edycji konkursu można znaleźć na naszych stronach internetowych.
Wszelkie aktualności związane z programem będą podawane za pomocą stron internetowych lub bezpośrednio przez e-mail i telefonicznie.

Zapraszamy do wspólnych działań o wspólną sprawę.