Łańcuch Ekopokoleń. Woda w naszym życiu i krajobrazie

konkurs plastyczny minKonkurs plastyczny

"Łańcuch Ekopokoleń.
Woda w naszym życiu i krajobrazie"

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na tematykę ochrony i poszanowania wody, dziedzictwo przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wody jako bogactwa naturalnego oraz upowszechnienie sposobów mądrego gospodarowania zasobami wodnymi, propagowanie wiedzy na temat roli wody w życiu człowieka.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3, wykonanej dowolną techniką (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika patchwork, kolaż, itp.), obrazującej główny temat Konkursu –„Łańcuch Ekopokoleń. Woda w naszym życiu i krajobrazie".

 

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu czterech gmin Beskidu Sądeckiego: Krynicy Zdroju, Piwnicznej Zdroju, Rytra i Muszyny.
Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.

Nadesłane prace plastyczne, aby brały udział w Konkursie, powinny być opatrzone następującymi danymi:
a) tytuł pracy,
b) imię i nazwisko autora oraz opiekuna;
c) wiek autora,
d) placówka, adres, telefon kontaktowy