Film o ochronie zasobów wodnych Beskidu Sądeckiego

Pierwszy filmowy klaps w Beskidzie Sądeckim!

 

Film o ochronie zasobów wodnych Beskidu Sądeckiego

We wtorek 18 września 2012 roku, ekipa filmowa z przedstawicielami naszej fundacji po raz pierwszy wyruszyła na plan nowego filmu, powstającego dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Film będzie dokumentem, pokazującym możliwości ochrony zasobów wodnych, na przykładach realizowanych projektów ochrony dziedzictwa wodnego w regionie Beskidu Sądeckiego.

W filmie ukazane zostaną sposoby na prowadzenie działań związanych z ochroną wody, edukacją ekologiczną, propagujących postawy pro społeczne i pro ekologiczne.

Działania te prowadzone są przez lokalnie działające organizacje społeczne, osoby zaangażowane w propagowanie kultury i zdrowy tryb życia, lokalne instytucje i samorządy, które czynnie włączają się w akcje promujące wszelkie dobra regionu w szczególności zasoby wód mineralnych i leczniczych, a przede wszystkim ważne jest dla nich zdrowie mieszkańców oraz odwiedzających ten piękny zakątek Polski turystów.

Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Kropli Beskidu od wielu lat prowadzonego przez Fundusz Partnerstwa, oddolne inicjatywy społeczne mają możliwość realizowania na rzecz naszego wspólnego dobra projektów, w których głównym celem jest ochrona wody jako dziedzictwa kulturowego tego regionu.

 

Dzień pierwszy - plenery

 

Podczas pierwszego dnia zdjęciowego, odwiedziliśmy kilka wybranych miejsc, w których realizowane są lub były inicjatywy związane z programem grantowym Fundusz Kropli Beskidu. Były to:

 

Młodów – źródło św. Kingi – podczas kilku lat trwania projektu, zagospodarowano teren w pobliżu źródła, które przez wielu mieszkańców i turystów, uważane jest za źródło wody o wręcz cudownych właściwościach. W ramach projektu zabezpieczono i zadaszono samo źródło,stworzono miejsce do spotkań i odpoczynku, powstała ścieżka opowiadająca o historii św. Kingi.

 

Żegiestów – ścieżka ornitologiczna – przeprowadzono tam rewitalizację ścieżki ornitologicznej, powstałej w niezwykle przyjaznym i spokojnym miejscu. Przebiega ona wzdłuż rzeki Poprad w miejscu zwanym Łopatą Polską. Łopata Polska jest jedynym miejscem na mapie naszego kraju, gdzie granica Polski ze Słowacją przebiega na północy Polski.

 

Złockie k. Muszyny – mofeta im. profesora Henryka Świdzińskiego – największa i najbardziej efektywna mofeta w Polsce. Miejsce to głośno żyje swoim rytmem. Bulgotanie tutaj słychać w każdym zakamarku i lepiej chodzić z wysoko uniesioną głową, żeby nie stracić przytomności z nadmiaru CO2. W ramach projektu, odnowiono infrastrukturę oraz oczyszczono dolinę potoku Złockiego.

 

Krynica Zdrój – Łabędzi Staw – Staw znajdujący się w Krynicy nieopodal dolnej stacji kolejki na Górę Parkową. Staw jest siedliskiem wielu gatunków ptactwa wodnego. W ramach projektu zabezpieczono teren przed ingerencją ludzi i drapieżników, co pozwoliło na zminimalizowanie lub całkowite uniknięcie degradacji terenu związanej z zanieczyszczeniem i dewastacją stawu i przylegającej do niego zieleni parkowej.

 

Tylicz

  • mofeta Tylicz – niezwykłe miejsce, w którym w naturalny sposób z głębi ziemi wydobywa się dwutlenek węgla. Dzięki temu procesowi,w przeszłości wykorzystywano to miejsce do badań nad pożywieniem przeznaczonym dla astronautów odbywających loty kosmiczne. Znajdował się tutaj ośrodek badawczy Akademii Rolniczej w Krakowie, w którym rosyjscy naukowcy dzięki dużym ilościom CO2, mogli hodować glony, stanowiące bazę pożywienia, nad którym pracowali. W ramach projektu, zagospodarowano teren wokół mofety oraz znajdującego się obok źródełka.

  • Zdrój Bradowiec – Źródło Miłości – ukończony w połowie wrześnie projekt zagospodarowania źródła położonego w malowniczym miejscu na zboczu góry Bradowiec.

Muszynka – projekt edukacyjny, realizowany przez Szkołę Podstawową w Muszynce. W ramach projektu, podjęto szereg działań zmierzających do zwiększenia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. W realizację działań zaangażowane były dzieci oraz nauczyciele, którzy z ogromnym entuzjazmem podjęli działania na rzecz ochrony wody.

 

W czasie tego wyjazdu nie zabrakło również spotkań z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w projekty. Byli to Pani Maria ze Stowarzyszenie Młodów-Głębokie oraz Pan Janusz ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Tylicza. Tematy rozmów krążyły wokół realizowanych projektów, możliwości ochrony zasobów wodnych, planów związanych z dalszą działalności na rzecz lokalnych społeczności oraz sposobów na zachęcenie do podobnych działań coraz większej ilości mieszkańców regionu.

 

Dzień drugi – ludzie

 

Kolejny dzień filmowy odbył się 24 września 2012 roku. Był to dzień spotkań i rozmów z beneficjentami programu Fundusz Kropli Beskidu ludźmi, dzięki którym zostało zrealizowanych wiele projektów ochrony zasobów wodnych i edukacji ekologicznej.