6 edycja Funduszu Kropli Beskidu

6 edycja Funduszu Kropli BeskiduSerdecznie zapraszamy do udziału w szóstej już edycji Funduszu Kropli Beskidu – programu małych grantów. Celem konkursu jest wspieranie finansowe i merytoryczne inicjatyw obywatelskich na rzecz poszanowania i ochrony zasobów wodnych jednego z najpiękniejszych regionów Polski – Beskidu Sądeckiego. Program, tak jak w latach poprzednich, jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji takich jak: szkoły, przedszkola, domy kultury, kluby młodzieżowe i sportowe, etc, znajdujących się na terenie czterech gmin w Beskidzie Sądeckim: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Możliwe jest również zgłaszanie i realizacja projektów partnerskich razem z innymi gminami z rejonu zlewni rzeki Poprad.


Tegoroczny regulamin Funduszu Kropli Beskidu kontynuuje założenia z poprzedniego roku, opiera się na dwóch rodzajach dotacji:

  • I stopnia do kwoty 5 000 złotych – przeznaczone na projekty o charakterze edukacyjnym
  • dotacje II stopnia do 25 000 złotych – na realizację projektów przynoszących mierzalne efekty w postaci poprawy stanu wód Beskidu Sądeckiego.


Termin składania wniosków upływa 16 kwietnia 2010 roku.


Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu, w skład której wchodzą przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, gmin Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro, Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Oddział w Starym Sączu, firmy systemu Coca-Cola, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oraz Fundusz Partnerstwa.


Środki w ramach dotacji I stopnia powinny być wykorzystane do 31 grudnia 2010 roku, w przypadku dotacji II stopnia do 30 kwietnia 2011 roku.
Organizacje oraz osoby, które chcą przystąpić do programu mogą również liczyć na merytoryczną pomoc ze strony fundacji Fundusz Partnerstwa zarządzającej Funduszem Kropli Beskidu. Dla chętnych zostaną zorganizowane warsztaty prowadzone przez ekspertów w dziedzinie ochrony zasobów wodnych, a także zasad ubiegania się o dotacje, przygotowywania projektów, sposobów ich realizacji oraz rozliczania otrzymanych od Funduszu środków finansowych.

 

Więcej na temat ochrony wód Beskidu Sądeckiego...